Allmän utbildning, 2017 (Engelska)

Allmän utbildning, 2017 (Engelska)

  • Svar 136 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö135 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 134 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 5 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 129 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 32 sekunder)
Kompetens 128 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 40 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)48 svar
Grundskola (årkurser 1-9)55 svar
Grundskola (årkurser 7-9)13 svar
Gymnasium20 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
224
322
45
52
60
70
82
97
1024
1144
123