En yrkesskola, 2017 (Finska)

En yrkesskola, 2017 (Finska)

  • Svar 60 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö60 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 60 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 10 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 58 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 14 sekunder)
Kompetens 57 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 2 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Yrkesskola60 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
11
25
33
41
52
62
70
81
91
1011
1133
120