Högre utbildning, 2022

Högre utbildning, 2022

  • Svar 68 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 1652 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö66 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 22 sekunder)
Verksamhetskultur 61 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 56 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 55 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 7 sekunder)
Kompetens 49 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 31 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Universitet67 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska34 svar
English 9 svar
Finska19 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
30
40
519
60
70
80
90
1049
110
120