Allmän utbildning, 2021

Allmän utbildning, 2021

  • Svar 3862 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3882 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö3854 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 3779 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 3684 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 40 sekunder)
Kompetens 3581 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 50 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)1935 svar
Grundskola (årkurser 1-9)751 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1060 svar
Gymnasium116 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska49 svar
Finska3498 svar
Svenska278 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1265
2232
3574
4477
522
61
70
884
977
10229
111901
120