Allmän utbildning, 2017

Allmän utbildning, 2017

  • Svar 11760 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö11748 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 9 sekunder)
Verksamhetskultur 11675 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 22 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 11462 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 56 sekunder)
Kompetens 11203 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 8 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)5862 svar
Grundskola (årkurser 1-9)2115 svar
Grundskola (årkurser 7-9)2977 svar
Gymnasium765 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska136 svar
Finska10749 svar
Svenska744 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1519
21599
34349
41092
5210
68
70
8366
9629
101017
111761
12210