Allmän utbildning, 1.1.2017-23.3.2023 (venäjä)

Allmän utbildning, 1.1.2017-23.3.2023 (venäjä)

  • Svar 8 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 23.3.2023
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 28355 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö8 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 15 sekunder)
Verksamhetskultur 8 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 16 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 8 st.(Genomsnittlig svarstid 11 minuter 53 sekunder)
Kompetens 8 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 21 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2018
1
20
31
41
50
60
70
80
91
100
110
120
1
2019
0
20
30
40
51
60
70
80
91
100
110
120
1
2020
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2021
0
20
31
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2022
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
111
120
1
2023
0
20
30