Allmän utbildning, 1.1.2023-28.1.2023

Allmän utbildning, 1.1.2023-28.1.2023

  • Svar 107 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 28.1.2022 - 28.1.2023
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 1761 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö107 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 107 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 57 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 105 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 54 sekunder)
Kompetens 104 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 39 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)43 svar
Grundskola (årkurser 1-9)33 svar
Grundskola (årkurser 7-9)31 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Finska100 svar
Svenska6 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1107