Allmän utbildning, 2016

Allmän utbildning, 2016

  • Svar 5905 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2016 - 31.12.2016
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6094 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur5838 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 55 sekunder)
Utrustning och programvaror5557 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 30 sekunder)
IKT-kunnande5682 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)3003 svar
Grundskola (årkurser 1-9)894 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1592 svar
Gymnasium329 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska48 svar
Finska5560 svar
Svenska217 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13089
2855
3580
4567
5382
628
70
851
9224
1049
1178
122