Allmän utbildning, 2012

Allmän utbildning, 2012

  • Svar 2368 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 31.12.2012
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 2380 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)2235 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 6 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)2300 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 39 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)288 svar
Grundskola (årkurser 1-9)89 svar
Grundskola (årkurser 7-9)161 svar
Gymnasium205 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Finska2368 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
30
40
5242
621
70
899
9430
10848
11469
12259