Allmän utbildning, 1.1.2017-23.3.2023 (Suomi ja englanti)

Allmän utbildning, 1.1.2017-23.3.2023 (Suomi ja englanti)

  • Svar 10 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 23.3.2023
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 28355 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö10 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 14 sekunder)
Verksamhetskultur 10 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 52 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 9 st.(Genomsnittlig svarstid 12 minuter 54 sekunder)
Kompetens 9 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 56 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
0
20
31
40
50
60
70
80
90
100
111
121
1
2018
0
20
30
42
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2019
0
20
30
40
50
60
70
80
91
100
111
121
1
2020
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2021
0
20
31
40
50
60
70
80
90
100
111
120
1
2022
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2023
0
20
30