Allmän utbildning, 2014

Allmän utbildning, 2014

  • Svar 4910 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2014 - 31.12.2014
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 5331 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur4799 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 12 sekunder)
Utrustning och programvaror4567 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 56 sekunder)
IKT-kunnande4618 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 5 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)2184 svar
Grundskola (årkurser 1-9)686 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1190 svar
Gymnasium821 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska84 svar
Finska4175 svar
saksa7 svar
Svenska571 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1277
2257
3393
4274
5735
613
70
8149
9826
101287
11517
12182