Allmän utbildning, 2017 (Finska)

Allmän utbildning, 2017 (Finska)

  • Svar 10749 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö10738 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 10675 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 10487 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 49 sekunder)
Kompetens 10262 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 7 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)5387 svar
Grundskola (årkurser 1-9)1927 svar
Grundskola (årkurser 7-9)2731 svar
Gymnasium664 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1491
21544
34068
4981
5187
68
70
8341
9583
10913
111435
12198