Allmän utbildning, 2023

Allmän utbildning, 2023

  • Svar 1079 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (1.6.2022 - 1.6.2023):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 2087 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1075 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 1060 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 47 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1028 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 37 sekunder)
Kompetens 996 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)569 svar
Grundskola (årkurser 1-9)209 svar
Grundskola (årkurser 7-9)296 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Finska989 svar
Svenska79 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1130
2325
3194
4177
5253
60
70
80
90
100
110
120