Allmän utbildning, 2015

Allmän utbildning, 2015

  • Svar 4115 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 31.12.2015
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 4850 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur4058 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 25 sekunder)
Utrustning och programvaror3910 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 26 sekunder)
IKT-kunnande3916 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 39 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)1899 svar
Grundskola (årkurser 1-9)439 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1122 svar
Gymnasium648 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska54 svar
Finska3752 svar
Svenska244 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1166
2322
3386
4249
5100
66
70
855
9271
10499
11664
121397