Högre utbildning, 2018

Högre utbildning, 2018

  • Svar 104 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö102 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 101 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 19 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 100 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 20 sekunder)
Kompetens 99 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 56 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Universitet99 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Finska96 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
21
35
40
50
60
70
80
991
101
112
121