Allmän utbildning, 2018

Allmän utbildning, 2018

  • Svar 9174 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö9059 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 8980 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 8811 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 35 sekunder)
Kompetens 8735 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 55 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)4692 svar
Grundskola (årkurser 1-9)1554 svar
Grundskola (årkurser 7-9)2306 svar
Gymnasium616 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska102 svar
Finska8270 svar
German10 svar
saksa11 svar
Svenska651 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1457
21613
33325
4907
5403
69
70
8591
91028
10573
11243
1225