Allmän utbildning, 1.1.2023-23.3.2023

Allmän utbildning, 1.1.2023-23.3.2023

  • Svar 596 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 23.3.2022 - 23.3.2023
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 2213 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö593 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 587 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 45 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 566 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 42 sekunder)
Kompetens 552 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 41 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)305 svar
Grundskola (årkurser 1-9)141 svar
Grundskola (årkurser 7-9)149 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Finska567 svar
Svenska21 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1130
2325
3141