Allmän utbildning, 2018 (Engelska)

Allmän utbildning, 2018 (Engelska)

  • Svar 102 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö99 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 96 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 95 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 11 sekunder)
Kompetens 95 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)36 svar
Grundskola (årkurser 1-9)38 svar
Grundskola (årkurser 7-9)15 svar
Gymnasium13 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
113
228
326
411
51
60
70
812
98
102
111
120