Allmän utbildning, 2020 (Engelska)

Allmän utbildning, 2020 (Engelska)

  • Svar 25 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö25 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 24 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 23 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 57 sekunder)
Kompetens 23 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 17 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)9 svar
Grundskola (årkurser 7-9)6 svar
Gymnasium8 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
11
29
31
42
50
60
70
82
90
102
118
120