Allmän utbildning, 1.1.2017-8.12.2019 (Engelska)

Allmän utbildning, 1.1.2017-8.12.2019 (Engelska)

  • Svar 246 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 8.12.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 23170 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö242 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 239 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 23 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 233 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 23 sekunder)
Kompetens 233 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)86 svar
Grundskola (årkurser 1-9)89 svar
Grundskola (årkurser 7-9)32 svar
Gymnasium39 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
2
210
311
43
52
60
70
82
96
1016
1143
123
1
2018
13
227
321
49
51
60
70
812
98
102
111
120
1
2019
2
21
33
43
57
60
70
80
97
105
1125
121