Allmän utbildning, 1.1.2019-18.6.2019

Allmän utbildning, 1.1.2019-18.6.2019

  • Svar 3946 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 18.6.2018 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6444 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö3944 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 3912 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 3856 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 36 sekunder)
Kompetens 3741 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)2139 svar
Grundskola (årkurser 1-9)722 svar
Grundskola (årkurser 7-9)924 svar
Gymnasium150 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska16 svar
Finska3396 svar
Svenska506 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1294
2512
3772
41476
5889
63