En yrkesskola, 2020 (Finska)

En yrkesskola, 2020 (Finska)

  • Svar 98 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö98 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 97 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 25 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 92 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 53 sekunder)
Kompetens 92 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 31 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Yrkesskola98 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
264
334
40
50
60
70
80
90
100
110
120