Allmän utbildning, 1.1.2019-9.11.2019

Allmän utbildning, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 5599 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 5835 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö5597 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 5547 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 5470 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 32 sekunder)
Kompetens 5325 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 49 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)2908 svar
Grundskola (årkurser 1-9)985 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1422 svar
Gymnasium273 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska38 svar
Finska4911 svar
Svenska601 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1294
2512
3772
41476
5889
64
70
883
9347
10649
11573