Allmän utbildning, 2018 (German)

Allmän utbildning, 2018 (German)

  • Svar 10 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö10 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 12 sekunder)
Verksamhetskultur 10 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 13 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 9 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 37 sekunder)
Kompetens 9 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 34 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Gymnasium6 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
21
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120