Allmän utbildning, 1.1.2020-1.8.2021

Allmän utbildning, 1.1.2020-1.8.2021

  • Svar 4459 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 1.8.2021
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 4580 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö4452 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 4407 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 34 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 4321 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 15 sekunder)
Kompetens 4233 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)2185 svar
Grundskola (årkurser 1-9)823 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1107 svar
Gymnasium343 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska29 svar
Finska3814 svar
Svenska575 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2020
307
2854
3433
4342
531
60
70
895
928
10298
11427
1273
1
2021
265
2232
3574
4477
522
61
70
80