Allmän utbildning, 2021

Allmän utbildning, 2021

  • Svar 1693 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (26.9.2020 - 26.9.2021):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 2504 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1690 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 1678 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 34 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1653 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 27 sekunder)
Kompetens 1616 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 49 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)857 svar
Grundskola (årkurser 1-9)358 svar
Grundskola (årkurser 7-9)417 svar
Gymnasium61 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska6 svar
Finska1519 svar
Svenska156 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1265
2232
3574
4477
522
61
70
884
938
100
110
120