En yrkesskola, 1.1.2017-18.6.2019

En yrkesskola, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 238 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 21265 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö189 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 183 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 166 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 7 sekunder)
Kompetens 215 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 3 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Yrkesskola238 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Finska216 svar
Svenska16 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
1
25
34
41
53
62
70
81
91
1011
1134
120
1
2018
1
290
379
43
50
60
70
80
91
100
110
120
1
2019
0
20
30
41
50
60