Allmän utbildning, 2020

Allmän utbildning, 2020

  • Svar 2867 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (25.10.2019 - 25.10.2020):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6007 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö2864 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 2829 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 2776 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 15 sekunder)
Kompetens 2717 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 50 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)1383 svar
Grundskola (årkurser 1-9)523 svar
Grundskola (årkurser 7-9)730 svar
Gymnasium230 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska15 svar
Finska2429 svar
Svenska393 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1487
2914
3742
4376
536
60
70
895
927
10190
110
120