Börja använda Opeka

Opeka är en för alla lärare öppen enkät. Införandet av Opeka kan ske enligt denna anvisning alternativt kan tillämpliga delar av den tillämpas. Under år 2013 är rapporterna gratis för skolor och kommuner och vårt mål är att hålla tjänsterna avgiftsfria även framtiden.

1. Instruera lärare i att fylla i enkäten

2. Öppna rapporter om enskilda kommuner och skolor

3. Dela ut skolrapporter till berörda parter

Obs! Dela ut rapporter om kommunen och skolan endast till behöriga. Lägg inte länkar till webbsidor, eftersom vem som helst via dem kan se rapporten.