Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.143.13
Rutiner2.602.59
Inställning2.402.41
Undervisningsbruk1.521.67
Kunnande2.072.15

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1412
Nivåer
2-3
8483
Nivåer
3-4
25