Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2018-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.982.89
Rutiner2.462.47
Inställning2.312.35
Undervisningsbruk1.791.61
Kunnande1.802.03

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2823
Nivåer
2-3
7073
Nivåer
3-4
14