Speciallärare, 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

SpeciallärareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter1.902.06
Rutiner2.202.26
Inställning2.512.38
Undervisningsbruk2.042.14
Kunnande1.481.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
SpeciallärareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
11
Nivåer
1-2
4544
Nivåer
2-3
5353
Nivåer
3-4
23