Class teacher (1-2 lk), 1.1.2013-8.12.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.622.67
Rutiner2.362.37
Inställning2.362.32
Undervisningsbruk1.431.64
Kunnande2.042.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3330
Nivåer
2-3
6466
Nivåer
3-4
24