Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.972.86
Rutiner2.472.48
Inställning2.342.36
Undervisningsbruk1.801.61
Kunnande1.792.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2924
Nivåer
2-3
6972
Nivåer
3-4
24