Aineenopettaja, 1.1.2019-20.9.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

AineenopettajaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.982.98
Rutiner2.462.50
Inställning2.282.37
Undervisningsbruk1.711.64
Kunnande2.022.09

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
AineenopettajaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2119
Nivåer
2-3
7576
Nivåer
3-4
44