Klasslärare (årkurser 1-2), 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.072.06
Rutiner2.412.26
Inställning2.412.38
Undervisningsbruk2.262.14
Kunnande1.581.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
11
Nivåer
1-2
3844
Nivåer
2-3
5853
Nivåer
3-4
33