Class teacher (1-2 lk), 1.1.2019-16.4.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.922.95
Rutiner2.512.49
Inställning2.432.35
Undervisningsbruk1.421.61
Kunnande2.162.03

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2121
Nivåer
2-3
7675
Nivåer
3-4
34