Klasslärare (årkurser 3-4), 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 3-4)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.862.86
Rutiner2.542.48
Inställning2.432.36
Undervisningsbruk1.671.61
Kunnande2.132.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 3-4)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1824
Nivåer
2-3
7772
Nivåer
3-4
54