Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-14.2.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.022.99
Rutiner2.542.50
Inställning2.452.36
Undervisningsbruk1.631.64
Kunnande2.232.09

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1619
Nivåer
2-3
7776
Nivåer
3-4
74