Teacher, 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

TeacherAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.862.86
Rutiner2.422.48
Inställning2.272.36
Undervisningsbruk1.671.61
Kunnande1.952.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
TeacherAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2624
Nivåer
2-3
7172
Nivåer
3-4
34