Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter1.972.11
Rutiner2.122.18
Inställning2.222.25
Undervisningsbruk1.661.83
Kunnande1.902.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
5342
Nivåer
2-3
4654
Nivåer
3-4
13