Luokanopettaja (3-4 lk), 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.113.13
Rutiner2.652.59
Inställning2.472.41
Undervisningsbruk1.701.67
Kunnande2.312.16

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
913
Nivåer
2-3
8482
Nivåer
3-4
75