Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2019-9.11.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.092.97
Rutiner2.472.50
Inställning2.372.36
Undervisningsbruk1.811.64
Kunnande1.872.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1720
Nivåer
2-3
8076
Nivåer
3-4
34