Rektorer och föreståndare, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Rektorer och föreståndareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.312.86
Rutiner3.022.48
Inställning2.562.36
Undervisningsbruk2.051.61
Kunnande2.172.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Rektorer och föreståndareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
624
Nivåer
2-3
7372
Nivåer
3-4
214