Förskollärare, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

FörskollärareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.962.86
Rutiner2.432.43
Inställning2.442.38
Undervisningsbruk0.851.48
Kunnande1.741.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
FörskollärareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
3128
Nivåer
2-3
6568
Nivåer
3-4
33