Rektorer och föreståndare, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Rektorer och föreståndareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.272.86
Rutiner3.012.43
Inställning2.652.38
Undervisningsbruk1.861.48
Kunnande2.151.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Rektorer och föreståndareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
328
Nivåer
2-3
8168
Nivåer
3-4
163