Lärare för invandrare, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Lärare för invandrareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.862.86
Rutiner2.322.43
Inställning2.462.38
Undervisningsbruk1.331.48
Kunnande1.811.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Lärare för invandrareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3828
Nivåer
2-3
6068
Nivåer
3-4
23