Ämneslärare, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ÄmneslärareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.872.86
Rutiner2.382.43
Inställning2.282.38
Undervisningsbruk1.521.48
Kunnande1.851.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ÄmneslärareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3228
Nivåer
2-3
6568
Nivåer
3-4
23