Lärare inom yrkesutbildningen, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Lärare inom yrkesutbildningenEn yrkesskola
Teknologiska färdigheter2.702.68
Rutiner2.012.01
Inställning2.142.19
Undervisningsbruk1.681.76
Kunnande1.941.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Lärare inom yrkesutbildningenEn yrkesskola
Nivåer
0-1
65
Nivåer
1-2
3735
Nivåer
2-3
5254
Nivåer
3-4
55