Speciallärare, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

SpeciallärareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.832.86
Rutiner2.412.43
Inställning2.412.38
Undervisningsbruk1.371.48
Kunnande1.891.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
SpeciallärareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3028
Nivåer
2-3
6868
Nivåer
3-4
23